Slide 1 Slide 2 Slide 2 Slide 2 Slide 2
Example Frame

Nyheder fra Amerika Hus

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Amerikahus den 3. december 2018

Agenda for bestyrelsesmøde mandag den 3. december kl. 1900

 

Fremmødte: Helle, Niels H., Sofie, Lars Bo, Steen

Referent: Steen

 

Agenda

  

Nr

Opgave

Indbrud i opgang 4

Der har desværre været indbrud i en af lejlighederne i opgang 4, og forsøg på indbrud i en af de andre lejligheder i samme opgang.

Vicevært og tømrer er ved at se på skaderne.

For at undgå flere indbrudsforsøg, beder vi ALLE om at være sikre på hvem vi lukker ind i opgangen, via dørtelefonen.

Vi opfordrer til at man KUN åbner døren for kendte, og at vi altså IKKE åbner for ukendte 'reklamebude'.

På forhånd tak!

Bestyrelsen

 

ATTENTION !!

BURGLARY IN TWO APPARTMENTS ON SATURDAY 8.12.18

Din loftsinstallerede brandalarm er nu over 10 år og bør udskiftes...

Vær opmærksom på at den anbefalede levetid af de loftinstallerede brandalarmer er udløbet.

Du kan købe en ny hos FREUND ELEKTRONIK A/S, Fuglebakken 119 | 5210 Odense NV | www.freund.dk | Tlf. +45 66 16 24 14 | Fax +45 66 16 29 44

https://freund.dk/?s=brand

 

\\Bestyrelsen

Amerika Plads - grønne bede - hunde ikke velkomne

Fra GAP Anja Naesborg:

 ”Alle grønne bede på Amerika Plads bliver i disse dage efterplantet

Det er en kostlig affære for at sikre vores plads ser pæn ud.

Jeg vil derfor gerne opfordre til at I alle beder hundeejere i jeres ejerforeninger om at holde deres hunde fra alle grønne bede.

Der er bestilt hunde forbudt skilte til bedene men levering tager lidt tid.

Alt hvad der smides i affaldsskakten SKAL være pakket ind i lukkede affaldsposer!

Løst affald, dårligt lukkede poser (f.eks. Nettoposer), pizzabakker m.m. bliver suget op i ventilatoren i stedet for at falde ned i containeren.

Dette medfører at ventilationen går i stå og derved skal repareres.

Ud over omkostningerne medfører det også lugtgener, hvilket meget gerne skulle undgås.

Tak for hjælpen

 

\\Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Amerikahus den 5. november 2018

Agenda for bestyrelsesmøde mandag den 5. november kl. 1900 hos Niels Haagensen

 

Agenda

 

Fremmødte: Niels H., Helle, Steen

Fraværende: Lars Bo, Sofie

Referent: Steen

 

Nr

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Amerikahus den 1. oktober 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Amerikahus den 1. oktober 2018

 

Fremmødte: Helle, Steen, Niels H, Lars Bo, Sofie

Fraværende: Ingen

Referant: Sofie Reumert Christensen

  

-        1. Regnskab, budget, restance, vedligholdelsesplan:

Steen og Helle vil gennemgå regnskab med administrationen (Nelma) i nær fremtid.

Ingen varmt vand tirsdag den 9. oktober kl. 0800-1700

Varmerummet skal serviceres

 \\Bestyrelsen

 

Banedanmark fraflytter Amerika Plads - ophør af nabo p-aftale

Banedanmark fraflytter Amerika Plads i løbet af november og vores nabo p-aftale er derfor opsagt fra og med 1 november 2018.

Banedanmark skal minimum have 24/7 adgang til alle pladserne ifm. deres flytningsmåneder.

Vi håber på genetablering af nye nabo-p-aftalen når bygningens fremtidige beboelse er kendt.

 

\\Bestyrelsen

Parkering er forbudt på Kalkbrænderighavnsgade parallelt med Amerika Plads

Dette er en service meddelse.  Der er kommet standsning forbudt skilte på Kalkbrænderihavnsgade parallelt med Amerika Plads. Det betyder det ikke er lovligt at parkere der og bøder bliver i disse uddelt i stor stil. Så hvis man vil undgå bøde så vær opmærksom på dette. \\Bestyrelsen