Slide 1 Slide 2 Slide 2 Slide 2 Slide 2
Example Frame

Nyheder fra Amerika Hus

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Amerikahus den 4. februar 2019

Agenda for bestyrelsesmøde mandag den 4. februar kl. 1900 hos Adina

 

Fremmødte: Lars Bo, Helle, Steen

Fraværende: Sofie, Niels H

 

Agenda

 

 

Nr

Røgalarmer

Som omtalt i tidligere 'nyhed', er vores røgalarmer nu så gamle, at de må skiftes.

Det link der blev sendt ud, viser til et firma, der desværre IKKE forhandler de røgalarmer vi allerede har (Ei-146). Vi beklager dette. 

Vi har nu fået kontakt til firmaet LAB-Sikkerhed i Roskilde, der kan levere samme type - dvs den passer op i den sokkel vi allerede har i lofterne. Vi har også forhandlet os frem til en aftale, hvor vi får 10% på køb til Amerikahus.

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Amerikahus den 7. januar 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Amerikahus, d. 7. januar 2019.

 

Fremmødte: Steen, Niels H, Lars Bo, Sofie.

Fraværende: Helle

Referant: Sofie

 

-          Regnskab, budget, restance, vedligholdelsesplan:

Regnskabet for 2018 ser rigtig fint ud, og alt kører som forventet.

 

Regnskab 2018:

Referat fra Bestyrelsesmøde, mandag 17.12.18

I forbindelse med indbrud i opgang 4, har bestyrelsen afholdt et ekstra bestyrelsesmøde.

Fremmøde: Steen (formand), Helle og NielsH 

Forfald: Lars Bo og Sofie

 

1. Nelma og tømrer får besked på at igangsætte reparation af de ødelagte døre og karme (forsikringssag). 

2. Bestyrelsen undersøger og indhenter tilbud på forbedring/sikring af allle husets entrédøre - evt. med flere alternativer i forhold til sikringsgrad.

3. Bestyrelsen kontakter Nelma mhp forbedring af 'skalsikringen' på huset, i første omgang vedr. låsen på yderdøre. 

Referat fra Bestyrelsesmøde, mandag 17.12.18

I forbindelse med indbrud i opgang 4, har bestyrelsen afholdt et ekstra bestyrelsesmøde.

Fremmøde: Steen (formand), Helle og NielsH 

Forfald: Lars Bo og Sofie

 

1. Nelma og tømrer får besked på at igangsætte reparation af de ødelagte døre og karme (forsikringssag). 

2. Bestyrelsen undersøger og indhenter tilbud på forbedring/sikring af allle husets entrédøre - evt. med flere alternativer i forhold til sikringsgrad.

3. Bestyrelsen kontakter Nelma mhp forbedring af 'skalsikringen' på huset, i første omgang vedr. låsen på yderdøre. 

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Amerikahus den 3. december 2018

Agenda for bestyrelsesmøde mandag den 3. december kl. 1900

 

Fremmødte: Helle, Niels H., Sofie, Lars Bo, Steen

Referent: Steen

 

Agenda

  

Nr

Opgave

Indbrud i opgang 4

Der har desværre været indbrud i en af lejlighederne i opgang 4, og forsøg på indbrud i en af de andre lejligheder i samme opgang.

Vicevært og tømrer er ved at se på skaderne.

For at undgå flere indbrudsforsøg, beder vi ALLE om at være sikre på hvem vi lukker ind i opgangen, via dørtelefonen.

Vi opfordrer til at man KUN åbner døren for kendte, og at vi altså IKKE åbner for ukendte 'reklamebude'.

På forhånd tak!

Bestyrelsen

 

ATTENTION !!

BURGLARY IN TWO APPARTMENTS ON SATURDAY 8.12.18

Din loftsinstallerede brandalarm er nu over 10 år og bør udskiftes...

Vær opmærksom på at den anbefalede levetid af de loftinstallerede brandalarmer er udløbet.

Du kan købe en ny hos FREUND ELEKTRONIK A/S, Fuglebakken 119 | 5210 Odense NV | www.freund.dk | Tlf. +45 66 16 24 14 | Fax +45 66 16 29 44

https://freund.dk/?s=brand

 

\\Bestyrelsen

Amerika Plads - grønne bede - hunde ikke velkomne

Fra GAP Anja Naesborg:

 ”Alle grønne bede på Amerika Plads bliver i disse dage efterplantet

Det er en kostlig affære for at sikre vores plads ser pæn ud.

Jeg vil derfor gerne opfordre til at I alle beder hundeejere i jeres ejerforeninger om at holde deres hunde fra alle grønne bede.

Der er bestilt hunde forbudt skilte til bedene men levering tager lidt tid.

Alt hvad der smides i affaldsskakten SKAL være pakket ind i lukkede affaldsposer!

Løst affald, dårligt lukkede poser (f.eks. Nettoposer), pizzabakker m.m. bliver suget op i ventilatoren i stedet for at falde ned i containeren.

Dette medfører at ventilationen går i stå og derved skal repareres.

Ud over omkostningerne medfører det også lugtgener, hvilket meget gerne skulle undgås.

Tak for hjælpen

 

\\Bestyrelsen