Slide 1 Slide 2 Slide 2 Slide 2 Slide 2
Example Frame

Nyheder fra Amerika Hus

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Amerikahus den 1. oktober 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Amerikahus den 1. oktober 2018

 

Fremmødte: Helle, Steen, Niels H, Lars Bo, Sofie

Fraværende: Ingen

Referant: Sofie Reumert Christensen

  

-        1. Regnskab, budget, restance, vedligholdelsesplan:

Steen og Helle vil gennemgå regnskab med administrationen (Nelma) i nær fremtid.

Ingen varmt vand tirsdag den 9. oktober kl. 0800-1700

Varmerummet skal serviceres

 \\Bestyrelsen

 

Banedanmark fraflytter Amerika Plads - ophør af nabo p-aftale

Banedanmark fraflytter Amerika Plads i løbet af november og vores nabo p-aftale er derfor opsagt fra og med 1 november 2018.

Banedanmark skal minimum have 24/7 adgang til alle pladserne ifm. deres flytningsmåneder.

Vi håber på genetablering af nye nabo-p-aftalen når bygningens fremtidige beboelse er kendt.

 

\\Bestyrelsen

Parkering er forbudt på Kalkbrænderighavnsgade parallelt med Amerika Plads

Dette er en service meddelse.  Der er kommet standsning forbudt skilte på Kalkbrænderihavnsgade parallelt med Amerika Plads. Det betyder det ikke er lovligt at parkere der og bøder bliver i disse uddelt i stor stil. Så hvis man vil undgå bøde så vær opmærksom på dette. \\Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Amerikahus den 3. september 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Amerikahus, den 3. September 2018.

 

Fremmødte: Helle, Steen, Niels H., Lars Bo, Administrator/Vicevært: Niels Bidstrup, Sofie

Fraværende: Ingen

Referant: Sofie Reumert Christensen

 

Niels fra Nelma deltog i mødet, for at samle op på de igangværende projekter:

Sorter affald/storskrald - ellers afhentes det ikke!

Kære beboere,

Til orientering: Vi får ikke afhentet affald hvis det ikke er sorteret korrekt...

Hvis affald/storskrald i vores to affaldsrum ved opgang 10 ikke er sorteret korrekt, nægter kommunen at afhente det, vores vicevært må derfor bruge unødig tid på at sortere for os - og vi risikerer overfyldte affaldsrum i mellemtiden.

DERFOR, husk altid at sortere affald!

Det er tilladt at skrive til viceværten (på nelma@nelma.dk) fx i forbindelse med flytning og fester - hvis man ikke ved hvor man skal gøre af sit affald.

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Amerikahus den 13. august 2018

Agenda for bestyrelsesmøde mandag den 13. august kl. 1900

 

Fremmødte: Lars Bo, Niels H., Sofie, Helle, Steen

Fraværende: Ingen

Referent: Steen

 

Agenda

 

 

Nr

Smid ikke affald fra altanerne

Husk IKKE at smide affald ud over altankanten, som fx cigaretskoder.

Så vil beboerne på altanerne under og på terrasserne blive glade!

//Bestyrelsen

Jazzfestival på lørdag med gratis øl- og madbilletter til beboere

Kære beboere i Amerika Hus

Husk det er på lørdag den 7. juli at jazzfestivalen traditionen tro kommer til Amerika Plads!

I den forbindelse har vi igen i år besluttet at vi gerne vil kick-starte festlighederne med udlevering af øl- og madbilletter.

Du finder bestyrelsen på pladsen, her uddeler vi øl- og madbilletter - disse kan benyttes i boderne på pladsen.

Vi ses... Bestyrelsen